Du Lịch Sapa 2019 | Sapa Travel Viet Nam 2019

  1. 1Mang tiếng "chuột sa chĩnh gạo", tôi nhục nhã ê chề chỉ vì 5 nghìn hành mua ngoài chợ
  2. 2Đi công tác về đã thấy bao cao su vứt chỏng chơ, tôi lao vào đánh vợ rồi chết sững