Thuyết minh : Du lịch Cái Bè - Cù Lao Tân Phong - Vì sao ghe xuồng miền Tây Nam...

  1. 1Cha mẹ lơ là, con gái 14 tuổi rơi vào lưới tình của thợ sửa ống nước
  2. 2Tối tối cả nhà chồng lại kéo vào phòng ngủ tôi đòi "sinh hoạt tập thể"